BİKbik

T.C. BAHÇE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 126 Ada, 11 Parsel, ARIKLIKAŞ Mahalle/Köy, acıelma Mevkii, Arıklıkaş köyü, Acıelma mevki 126 ada 11 parselde kayıtlı taşınmaz yüzde 0-02 düze yakın eğimli, orta derinliğe sahip, açık kahve renkli, kolüviyal topraklardan oluşmaktadır. Toprak Yapısı kumlu, killi, tınlı(SCL) dir. toprak düzeyinde hafif taşlık bulunmaktadır. çevre parsellerle topografik özellikler göstermektedir. Taşınmazın çevresinde sulama tesisi bulunmamaktadır. kuru tarım arazisidir.
Adresi Arıklıkaş Köyü 126 Ada 11 Parsel Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 12.889,22 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 386.946,60 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 21/06/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Bahçe sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu –

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 123 Ada, 7 Parsel, ARIKLIKAŞ Mahalle/Köy, Acıbadem mevkii Mevkii, taşınmaz %2 düze yakın eğimli, orta derinliğe sahip, açık kahve renkli kolüviyal topraklardan oluşmaktadır. toprak yapısı kumlu, killi, tınlıdır. toprak yüzeyinde hafif taşlılık problemi bulunmaktadır. çevre parsellerle topoğrefik bütünlük göstermektedir. kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. ayrıca arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı 1. sınıf tarım arazisi özelliği göstermektedir. Taşınmaz Osmaniye Gaziantep devlet karayolunun yaklaşım 60 metre kuzeyinde yer almaktadır.
Adresi Acıbadem Mevkii, Arıklıkaş Köyü Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 23.536,20 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 588.405,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü 21/06/2022 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri : Bahçe sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu –

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 124 Ada, 8 Parsel, ARIKLIKAŞ Mahalle/Köy, acıbadem Mevkii, taşınmaz %2 düze yakın eğimli, orta derinliğe sahip, açık kahve renkli kolüviyal topraklardan oluşmaktadır. toprak yapısı kumlu, killi, tınlıdır. toprak yüzeyinde hafif taşlılık problemi bulunmaktadır. çevre parsellerle topoğrefik bütünlük göstermektedir. kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. ayrıca arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı 1. sınıf tarım arazisi özelliği göstermektedir. Taşınmaz Osmaniye Gaziantep devlet karayolunun yaklaşım 60 metre kuzeyinde yer almaktadır.
Adresi Arıklıkaş Köyü, Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 34.399,75 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 859.993,75 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü 21/06/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Bahçe sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu –

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 127 Ada, 1 Parsel, ARIKLIKAŞ Mahalle/Köy, Acıbadem mevkii Mevkii, taşınmaz %2 düze yakın eğimli, orta derinliğe sahip, açık kahve renkli kolüviyal topraklardan oluşmaktadır. toprak yapısı kumlu, killi, tınlıdır. toprak yüzeyinde hafif taşlılık problemi bulunmaktadır. çevre parsellerle topoğrefik bütünlük göstermektedir. kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. ayrıca arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı 1. sınıf tarım arazisi özelliği göstermektedir. Taşınmaz Osmaniye Gaziantep devlet karayolunun yaklaşım 60 metre kuzeyinde yer almaktadır.
Adresi Acıbadem Mevkii Arıklıkaş Köyü Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 5.088,25 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 152.647,50 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 14:45 – 14:50 arası
2. Satış Günü 21/06/2022 günü 14:45 – 14:50 arası
Satış Yeri : Bahçe sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu –

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 128 Ada, 3 Parsel, ARIKLIKAŞ Mahalle/Köy, Acıbadem mevkii Mevkii, taşınmaz %2 düze yakın eğimli, orta derinliğe sahip, açık kahve renkli kolüviyal topraklardan oluşmaktadır. toprak yapısı kumlu, killi, tınlıdır. toprak yüzeyinde hafif taşlılık problemi bulunmaktadır. çevre parsellerle topoğrefik bütünlük göstermektedir. kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. ayrıca arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı 1. sınıf tarım arazisi özelliği göstermektedir. Taşınmaz Osmaniye Gaziantep devlet karayolunun yaklaşım 60 metre kuzeyinde yer almaktadır.
Adresi Acıbadem Mevkii Arıklıkaş Köyü Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 608,69 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 18.260,70 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü 21/06/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Bahçe sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu –

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 128 Ada, 5 Parsel, ARIKLIKAŞ Mahalle/Köy, Acıbadem mevkii Mevkii, taşınmaz %2 düze yakın eğimli, orta derinliğe sahip, açık kahve renkli kolüviyal topraklardan oluşmaktadır. toprak yapısı kumlu, killi, tınlıdır. toprak yüzeyinde hafif taşlılık problemi bulunmaktadır. çevre parsellerle topoğrefik bütünlük göstermektedir. kuru tarım arazisi özelliği taşımaktadır. ayrıca arazi kullanma kabiliyeti sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı 1. sınıf tarım arazisi özelliği göstermektedir. Taşınmaz Osmaniye Gaziantep devlet karayolunun yaklaşım 60 metre kuzeyinde yer almaktadır.
Adresi Acıbadem Mevkii Arıklıkaş Köyü Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 1.240,35 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 31.008,75 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü 21/06/2022 günü 15:15 – 15:20 arası
Satış Yeri : Bahçe sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu –

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

ILN01596484

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı