BİKbik

T.C. BAHÇE İCRA DAİRESİ

2021/61 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, Yaylalık Köyü, Köyiçi Mevkii, 137 Ada, 8 Parselde bulunan taşınmaz bahçe niteliğindedir. Taşınmazın alını 2.051,12 m2 olup, üzerinde 2 katlı yapı mevcuttur. Taşınmaz köy merkezinde olup, köy yollarına 1000 m. mesafededir. Arazi yapısı eğimlidir. Taşınmaz Bahçe Belediyesi mücevir alanının dışında olup, Osmaniye İl Özel İdaresinin hizmet alanı içerisindedir. Taşınmazın açık adresi Yaylalık Köyü No: 90’dır. Taşınmazın kapalı olması ve pandemi nedeni ile içeri girilememiş, tapı kayıtları ve bilirkişiler tarafından dışarıdan yapılan inceleme sonucu rapor hazırlanmıştır. Dışarıdan yapılan incelemede yapı betonarme yapı strüktüründe 2 katlı yapıdır. Binanın alt katı bitmiş, üst katı ise kaba inşaatı bitmiş vaziyettedir. 02.12.1982 tarih ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre taşınmaz üzerinde bulunan evin alt katının yıpranma payı %10 dur.

Adresi : Yaylalık Köyü No: 90 Bahçe / OSMANİYE

Yüzölçümü : 2.051,12 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Belediye mücavir alını dışında

Kıymeti : 324.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 01/03/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 29/03/2022 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri : BAHÇE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI ÖNÜ

—————————————————————————————————————–

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/61 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

ILN01532802

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı