BİKbik

T.C. BAHÇE İCRA DAİRESİ

2015/7 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 160 Ada, 147 Parsel, BEKDEMİR Mahalle/Köy, 416,39 m2 yüz ölçümlü bahçe – tarla vasıflı taşınmazdır. Köy merkezinin kuş uçuşu 1000 m kuzeydoğusunda yer almaktadır. Arazi %7 – 9 çok eğimli, yamaç, sığ toprak sınıfında yer almaktadır. Su tutma kapasitesi orta topraklardadır. Organik madde oranı ve bitki besin elementleri değeri zayıf düzeydedir. Taşlılık problemi bulunmaktadır. Toprak yapısı olarak killi-tınlı kumlu topraklardan oluşmuştur. Genel olarak bu alandaki topraklar açık kahverengi topraklardan oluşmaktadır. Toprak yapısı ve topoğrafik özellikleri çevresindeki parsellerle bir bütünlük içerisinde olup, çevresindeki parsellerde aynı özellikler göstermektedir. 3. Sınıf kuru tarım arazisi özelliği göstermektedir.
Adresi Osmaniye İli Bahçe İlçesi Bekdemir Köyü 160 Ada 147 Parsel
Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 416,39 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 2.082,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 12/11/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 10/12/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : BAHÇE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI ÖNÜ
—————————————————————————————————-

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 160 Ada, 95 Parsel, BEKDEMİR Mahalle/Köy, 2945,76 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır. Köy merkezinin kuş uçusu 1000 m kuzeydoğusunda yer almaktadır. Arazi %9 – 11 çok eğimli, yamaç, sığ toprak sınıfında yer almaktadır. Su tutma kapasitesi orta topraklardadır. Organik madde oranı ve bitki besin elementleri değeri zayıf düzeydedir. Taşlılık problemi bulunmaktadır. Toprak yapısı olarak killi-tınlı kumlu topraklardan oluşmuştur. Genel olarak bu alandaki topraklar açık kahverengi topraklardan oluşmaktadır. Toprak yapısı ve topoğrafik özellikleri çevresindeki parsellerle bir bütünlük içerisinde olup, çevresindeki parsellerde aynı özellikler göstermektedir. 3. Sınıf kuru tarım arazisi özelliği göstermektedir.
Adresi Osmaniye İli Bahçe İlçesi Bekdemir Köyü 160 Ada 95 Parsel
Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 2.945,76 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 14.729,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 12/11/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü 10/12/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri : BAHÇE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI ÖNÜ
—————————————————————————————————-

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Osmaniye İl, Bahçe İlçe, 160 Ada, 20 Parsel, BEKDEMİR Mahalle/Köy, Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı olup, bunlardan ikisi mesken niteliğinde, diğeri ise ahır olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz kerpiç ev ve bahçe vasıflı taşınmazdır. Köy merkezi içerisinde yer almaktadır. Taşınmazda çeşitli cins ve yaşlarda meyve ve diğer ağaçlar bulunmaktadır. Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yapı yığma olarak tek katlı inşa edilmiş, 2 oda, 1 hol, mutfak, banyo ve WC mahallerinden oluşmaktadır. Yapının alanı 120 m2, yaşı ise 50 yaşın üzerindedir. Duvarları doğal taştan, pencereleri ahşaptır. Çatısı ahşap çatı örtüsü kiremittir. Bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen yapı kargir olarak iki kattan oluşmaktadır. Zemin katı arazi eğiminden dolayı iki cephesi kapalı olup, ahır olarak kullanılmaktadır. 1. katı ise mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken olarak kullanılan kısmın giriş kapısı demirden, pencereler PVC dendir. Yapının dışı sıvalı ve boyalı olup yıpranmış vaziyettedir. Yapının üstünde çatı olmayıp döşemesi dam olarak kullanılmaktadır. Yapı 4 oda 1 giriş salonu, mutfak, banyo ve WC mahallerinden oluşmaktadır. Yapının toplam inşaat alanı 280 m2 olup, 25-30 yaş aralığındadır. Bilirkişi raporunda C harfi ile gösterilen yapı briket yığmadan tek katlı olarak yapılmıştır. Yapı 108 m2 büyüklüğündedir. Çatı örtüsü oluklu saçtır. Ahır olarak inşa edilmiş yapının dışı ince sıva ve boyasızdır. Yapının yaşı 20 – 25 yaş aralığındadır.
Adresi Osmaniye İli Bahçe İlçesi Bekdemir Köyü 160 Ada 20 Parsel
Bahçe / OSMANİYE
Yüzölçümü 6.726,98 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 261.076,80 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 12/11/2021 günü 14:40 – 14:45 arası
2. Satış Günü 10/12/2021 günü 14:40 – 14:45 arası
Satış Yeri : BAHÇE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI ÖNÜ
—————————————————————————————————-

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

ILN01462242

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı