Uncategorized

İHALE İLANI

T.C.

BAHÇE

İCRA DAİRESİ

2017/110 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Osmaniye İli, Bahçe İlçe, 158 Ada, 34 Parsel, İSLAM Mahalle/Köy, 5 Nolu Bağımsız Bölüm,  Satışa konu taşınmaz tapu kaydında MESKEN niteliğinde olup, Taşınmaz imar paftası örneğine göre ayrık nizam 5 kat konut alanı olarak görünmektedir. Taşınmaz altyapı hizmetlerinden yol, elektrik, telefon, içme suyu ve atık su kanalizasyon şebekesi imkanlarından faydalanmaktadır. Ana taşınmaz Z+2 katlı betonarme yapıdır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Ruhsat tarihi 07/02/2005, yapı yaklaşık 11-15 yıllık, mesken olarak kullanılmaktadır. 2+1 odalı olup net 105 m2 ve brüt 140 m2 alana sahiptir. Yer döşemesi karo kaplamadır. Duvarlar ve tavanlar sıvalı ve boyalıdır. Pencereler ve kapılar demir imalattır. Mutfak tezgahı ve alt üst dolap bulunmaktadır. Giriş kapısı demir kapılıdır.

Adresi                           : İslam Mah. Kazım Karabekir Cad. No:52/4 Bahçe / OSMANİYE

Yüzölçümü                   : 332,23 m2            Arsa Payı         : 1/6

Hissesi                          : TAM            İmar Durumu            : Var, Konut Alanı ( Ayrık Nizam – 5 Kat )

Kıymeti                        : 93.660,00 TL   KDV Oranı           : %1

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki ve dosyadaki gibidir.

1. Satış Günü                : 16/04/2019 günü 15:00 – 15:05 arası

2. Satış Günü                : 14/05/2019 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri                      : BAHÇE HÜKÜMET KONAĞI BİNASI BAHÇE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ BAHÇE / OSMANİYE –

———————————————————————————————————————–

             Satış şartları :

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/110 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2019

İ.D.04

Show More

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Check Also

Close
Close